Agudo, Ruth

"Sempre disposada a col·laborar i participar en els projectes"

Estudiant de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Participa al projecte l’Escolarització a Granollers: diagnòstic i propostes d’equitat educativa (segregació escolar).

Treballava en el programa Magnet com a estudiant en pràctiques.

Amb moltes ganes d’aprendre i conèixer, molt participativa i molt interessada en el món de l’educació. Sempre disposada a col·laborar i participar en els projectes. Li encanta viatjar per conèixer altres cultures i realitats.

Projectes 1

Programa que té com a objectiu assessorar i acompanyar municipis per la millora de les polítiques educatives locals per tal d'assolir una escolarització equilibrada que faci possible parlar d'igualtat d'oportunitats i millora dels resultats educatius.