Alabat, Ita

Llicenciada en Psicologia. Actualment és tutora de 5è, Cap d'estudis de l'escola Dovella i professora associada en excedència de la Facultat de Magisteri Blanquerna.