Albaigés, Bernat

Bernat Albaigés Blasi, investigador en l'àmbit de l'educació, director de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016 i codirector de l'Anuari de l'educació 2013.