Alocén, Patricia

Llicenciada en Ciències del treball per la UPF, va iniciar la seva carrera professional en l'àmbit de la formació i desenvolupament professional. Ha estat vinculada a l'Obra Social "la Caixa" en diferents àmbits i temàtiques, i des del 2012 impulsa el projecte EduCaixa, que té l'objectiu d'oferir programes i pràctiques educatives d'eficiència demostrada per a promoure el desenvolupament competencial de l'alumnat, a més de recursos i activitats. Dins d'EduCaixa també duu a terme programes educatius vinculats amb el desenvolupament de competències, com la competència emprenedora amb el programa Joves Emprenedors, o la competència digital, amb el programa Big Data.

Es considera una persona flexible i amb capacitat d'aprendre i adaptar-se, habilitats que considera imprescindibles en l'entorn professional present i futur, i en la vida en general.

Projects 1

Ets una persona inquieta i compromesa? Vols aprendre un mètode d’innovació àgil basat en l’acció?