Amblàs, Sílvia

Sílvia Amblàs, és llicenciada en Sociologia i en Ciències del Treball, directora de DEP Institut.

Projectes 1

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat