Áñez, Alejandro

Va codificar les preguntes obertes de salut del PaD de 10a (2011) a 11a (2012) onades de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.