Anguera, Carmen

Va coordinar l’equip d’enquestadors del PaD a Tarragona la 2a onada (2003) de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.