Arcas, Pere

Pere Arcas, periodista, realitzador i guionista audiovisual i multimèdia que l'any 2007 va engegar el departament de projectes d'aprenentatge de Televisió de Catalunya, i actualment impulsa el projecte Ask Yourself, dedicat a explorar les possibilitats del llenguatge audiovisual en l'educació més enllà de la seva tradicional funció informativa o il·lustradora.