Argelagués, Txell

Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (2006). Llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2002).

Ha treballat com a professora associada a la UAB i des de 2013 treballa en el grup de recerca ERDISC com coordinadora de projectes. Compatibilitza la seva tasca com a investigadora a la UAB amb diverses col·laboracions en altres institucions, entre les que destaca l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. Ha treballat durant 9 anys (2013-2012)  a la Fundació Jaume Bofill com a tècnica de recerca, coordinadora  d’equip i assessora metodològica.

Les seves línies prioritàries d’investigació es vinculen a l’educació comunitària, l’èxit educatiu, les relacions família i escola i les desigualtats socials.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.