Arnau, Laura

Laura Arnau Sabatés és professora i investigadora del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a orientadora laboral en contextos d'ocupació i requalificació professional.

Projects 1

Aquest és un estudi de caràcter exploratori quanti–qualitatiu. Se centra en l’orientació acadèmica i professional que es desenvolupa als centres públics i privats concertats d’Educació Secundària Obligatòria a Catalunya. L'objectiu és desxifrar i obtenir la relació d'accions que es desenvolupen
en aquesta etapa educativa.