Arpal, Elisabeth

Ha estudiat educació social i màster en mediació i resolució de conflictes. La seva experiència professional és en un centre ocupacional de Manresa (Ampans) amb persones amb un alt grau d'autonomia i en un centre penitenciari (Brians) dinamitzant activitats de lleure el cap de setmana, sobretot esportives. El treball de final de carrera estudiava la incorporació dels educadors socials als centres educatius, sent una "batalla perduda" per desconeixença o intrusió professional. Actualment tutoritza esportistes d'alt rendiment de Terrassa, per tal de tenir un seguiment esportiu i educatiu i oferir orientació educativa i sociolaboral. Al 2016 realitza un postgrau a la UOC sobre orientació. Confia cegament que els educadors són imprescindibles als centres educatius.