Artigal, Joan

Joan Artigal, de l'Institut Escola Trinitat Nova de Barcelona.

Actes 1

Com fer possibles uns altres horaris escolars?
23/10/2019
09:00h - 14:00h

Sala Teatre del CCCB