Artigal, Jordi

Jordi Artigal és bibliotecari a Biblioteca d’en Massagran de Salt.

 

Projectes 1

Programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col∙lectiva i organitzacions no governamentals del país.

Actes 1

Lecxit: Lectura i èxit educatiu
12/12/2015
09:00h - 14:00h