Baqué, Marta

Mestra. Llicenciada en Psicopedagogia. Màster Universitari de Recerca en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del grup ICE-UAB ciències infantil i primària. Professora Associada del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB. Com a formadora Magnet, acompanya l’escola Font Rosella de Sabadell en el seu projecte educatiu.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.