Benito, Ricard

Ricard Benito Pérez, sociòleg, investigador en el camp de la sociologia de l'educació i professor associat del Departament de Sociologia de la UAB. Autor de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016.

Projectes 2

Quina és l’evolució de l’educació al nostre país?

Una radiografia rigorosa i actualitzada sobre la situació de l’educació al nostre país. L’edició de
2011 se centra en l’anàlisi dels factors que contribueixen a la millora de l'èxit educatiu, tant dels
sistemes formals com l'escola, com dels sistemes no formals i informals, fortament
interrelacionats.