Benn, Melissa

Escriptora britànica i activista per a l'educació comprensiva i pública de qualitat. Fundadora de la Local Schools Network (Xarxa d’Escoles Locals al Regne Unit) una iniciativa que vol visibilitzar el paper clau de l’escola pública en la cohesió social i, a la vegada, mostrar els seus èxits per tal de desmuntar els mites i falses creences que justifiquen algunes de les reformes educatives esdevingudes al Regne Unit.