Blanco, Roberto L.

Roberto L. Blanco és catedrátic de Ciencia Política a la Universitat de Santiago de Compostela.