Bonal, Esther

Directora de Xamfrà, Centre de música i escena del Raval, Directora d'El Teler de Música, professora del Departament de Pedagogia de l’ESMUC i Coordinadora del Postrgrau d’Arts Escèniques i Acció Social de l’Institut del Teatre.

Projectes 2

Ets una persona inquieta i compromesa? Vols aprendre un mètode d’innovació àgil basat en l’acció?

Programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col∙lectiva i organitzacions no governamentals del país.