Bonal, Xavier

Xavier Bonal i Sarró, professor del departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Special Professor of Education and International Development a la Universitat d'Amsterdam. Dirigeix el grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la UAB i ha estat membre de la xarxa d'experts en Ciències Socials i Educació de la Comissió Europea (NESSE). Especialista en sociologia de l’educació i política educativa, ha publicat extensament en aquest àmbit en revistes i llibres nacionals i internacionals. És consultor de diverses administracions públiques i d'organismes internacionals. Autor de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016.

Projects 9

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat

Quina és l’evolució de l’educació al nostre país?