Bonal, Xavier

Xavier Bonal i Sarró, és Catedràtic de Sociologia al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Special Professor of Education and International Development a la Universitat d’Amsterdam. És director del Grup de recerca Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) de la UAB, co-coordinador del Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives (GIPE) i director del Màster Europeu Erasmus+ GLOBED: Education Policies for Global Development. Ha estat membre de la xarxa d’experts en Ciències Socials de la Comissió Europea (NESSE) i consultor de diverses Administracions Públiques i d’organismes internacionals (Comissió Europea, UNESCO, UNICEF, Consell d’Europa). Especialista en sociologia de l’educació i política educativa, ha estat professor convidat a diverses universitats europees i llatinoamericanes. Ha realitzat recerques en l’àmbit de la sociologia de l’educació i la política educativa a Espanya, Europa i Amèrica Llatina. Compta amb nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals i és autor de diversos llibres especialitzats en política educativa i desigualtats. Entre 2006 i 2010 va ser adjunt al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants.

Projectes 9

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.