Bou, Laia

Llicenciada en Història de l'Art i en Història i Ciències de la Música ha desenvolupat els càrrecs de coordinadora pedagògica de l'INS Nicolau Copèrnic del 2007 al 2009 i de directora de l'INS Mont perdut del 2009 al 2017. Actualment és inspectora d'Educació al Vallès Occidental. Està vinculada a moviments d'innovació pedagògica com Escola Nova 21, forma part de la Xarxa de Centres d'Innovació de Secundària de l'ICE on hi col·labora com a formadora d'aprenentatge globalitzat, col·labora amb les FEAE i la Fundació Bofill.