Burgués, Carme

Professora emèrita de la Universitat de Barcelona al departament de Didàctica de les Ciències experimentals i la Matemàtica.

Llicenciada en Ciències Matemàtiques i mestra. S’ha especialitzat en ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques en l’ensenyament obligatori. És assessora del Departament d’Ensenyament en aspectes curriculars, d’avaluació i competències matemàtiques. Ha publicat nombrosos articles sobre l’ensenyament de les matemàtiques i sobre la formació del professorat d’Educació Primària i ESO.