Cabrera, Nati

Nati Cabrera Lanzo és llicenciada en Dret i Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora del Departament de Psicologia i Coordinadora Acadèmica de l'Escola de Cooperació de la UOC i investigadora del grup Edul@b de l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva activitat investigadora se centra a estudiar i avaluar, des d'una perspectiva crítica, els usos i les aplicacions de les TIC en diferents contextos educatius, especialment en els mecanismes organitzatius i didàctics que poden ajudar a la introducció de noves metodologies d'ensenyament i d'aprenentatge, per transformar i millorar la pràctica educativa.

Proyectos 1

El projecte es proposa reconèixer i donar suport als líders, agents de canvi i emprenedors educatius i les seves iniciatives, per estimular l’esperit de transformació de l'educació del país.