Cadena, Àngels

Àngels Cadena, de l’escola Mercè Rodoreda de Barcelona. Docent per sobre de tot i apassionada del món educatiu. Construint  activament la visió polièdrica dels diferents àmbits: docent de centre; creació, redacció i impuls de programes territorials; formadora i polítiques educatives. 

Un ventall d’experiències coordinades, que fan tenir una visió més global del sistema educatiu, sense perdre mai el nord de la realitat dels centres, l'entorn i la societat, amb ganes d’aprendre i millorar cada dia.  

 

Actes 1

Com fer possibles uns altres horaris escolars?
23/10/2019
09:00h - 14:00h

Sala Teatre del CCCB