Calero, Jorge

Jorge Calero, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i coordinador del GIPE. Els seus camps d'especialització són l'economia de l'educació i l'economia de l’estat del benestar, així com l'anàlisi i l'avaluació de les polítiques educatives i en l'àmbit de la discapacitat.

Projectes 2

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) és una prova impulsada per l’OCDE i els seus països membres per avaluar les competències de la població adulta en tres grans àrees de competències: lectora, matemàtica i solució de problemes en entorns tecnològics.

Una radiografia rigorosa i actualitzada sobre la situació de l’educació al nostre país. L’edició de
2011 se centra en l’anàlisi dels factors que contribueixen a la millora de l'èxit educatiu, tant dels
sistemes formals com l'escola, com dels sistemes no formals i informals, fortament
interrelacionats.