Caprile, Maria

Maria Caprile Elola-Olaso és sociòloga i directora de l'àrea de treball i polítiques socials de la Fundació CIREM. Les seves línies d'investigació principals són el mercat de treball, el gènere i les desigualtats socials. En els últims anys ha dirigit diversos estudis europeus i nacionals sobre qualitat del treball, igualtat de gènere i ciència i gènere. La seva activitat investigadora més recent s'ha centrat en els últims estudis sobre mercat de treball i desigualtats encarregats per la Fundació Jaume Bofill.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.