Carbó, Victòria

Mestra d'Educació Primària amb 35 anys d'experiència a l'Escola Pública, treballant de tutora, i de cap d'estudis durant 3 cursos. Membre de l'equip formadores/rs i del Seminari de Ciències a IP de l'ICE UAB. Membre de L'Equip d’Educació Infantil i Primària del CESIRE- CDEC, durant el període 2005 a 2010, per a la implementació de l'Aula de Ciències amb suport TIC a Infantil i Primària. 

Professora-col·laboradora de l'Equip Docent del Departament de Didàctica del Medi Social i Natural UAB, durant el curs 2011-2012, en el Grau d'Educació Infantil. És membre de l'Equip de Formadores/rs d'Aliances Magnet.

Projectes 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.