Carbonell, Francesc

Francesc Carbonell Paris, membre de la fundació cultural Serveis de Cultura Popular.