Pinya, Carmina

"Repensant i imaginant una educació que afovoreixi l’aprenentatge de les competències necessàries per habitar el s XXI"

Mestra i pedagoga d’educació infantil, primària i secundària. Ha estat directora dels serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental després d’uns anys a la Unitat de Formació del Professorat de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, tècnica docent al Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell i docent a diverses escoles i instituts del Vallès Occidental. 

Membre d'iEARN  Pangea amb qui ha participat, creat i coordinat diversos projectes telemàtics, tant a escala local i estatal com en l’àmbit internacional, a fi de fomentar el treball i la comprensió entre l'alumnat i els docents. 

Ha participat en diferents recerques, equips de treball, seminaris i congressos relacionats amb l’ús didàctic de les TIC, el lideratge educatiu, i la transformació pedagògica dels centres educatius.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.