Carrasco, Salvador

Salvador Carrasco Calvo és catedràtic del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, i cap de la Secció de Formació del Professoral Universitari de l'Instutut de Ciències de l'Educació, ambdós de la Universitat de Barcelona.

Proyectos 1

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.