Carrere, Juli

Va fer tasques de depuració i confecció de matrius al PaD de 5a (2006) a 7a (2008) onades i va codificar preguntes obertes de la 9a (2010) a l’11a (2012) onades de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.