Carrió, Mar

Professora de Biomedicina i directora de la Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (Universitat Pompeu Fabra).