Casals, Anna

Docent de projectes interdisciplinaris i de l’àmbit cientificotecnològic a l’Institut Can Periquet. Membre de l’equip directiu de l’Institut Mont Perdut, del 2015 al 2017. Coordinadora de formació de centre. Tutora i mentora d’alumnes de màster de formació de professorat de secundària de la UAB i del Màster interuniversitari (curs 2015-2016 i 2016-2017). Màster oficial recerca en didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències.

Ha participat en diferents grups de treball com Scientia Obnibus (UAB), on s’elaboren materials de projectes relacionats amb centres d’interès científic); LIEC (UAB), que té com a finalitat investigar el desenvolupament de les competències comunicatives en el marc de l’aprenentatge de les ciències;  i en el grup de formadors de projectes (UAB), per respondre a la necessitat de formadors de projectes que demanda l’ICE de la UAB.

Projects 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.