Castillo, Miquel

Miquel Castillo és educador social. Doctor en pedagogia i llicenciat en Geografia i Història. Consultor dels estudis de psicologia i educació a la Universitat Oberta de Catalunya. Especialitzat tant en temes escolars (convivència escolar, fracàs escolar i atenció a la diversitat) com en intervenció socioeducativa en medi obert (protecció a la infància, i disseny de projectes socials). Psicopedagog en un centre de Secundària a la comarca del Pla de l'Estany (Girona), implicat en recursos d'atenció a la diversitat i orientació escolar.