Caussa, Aleix

Aleix Caussa Bofill és llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'any 2005 obté el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) en el marc del doctorat de Psicologia Social de la UAB, l’any 2013 obté el diploma de Postgrau de Direcció d’Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Màster en investigació qualitativa per la UAB i PDG per IESE.

Fundador, director i Consultor de Spora Sinergies que neix l’any 2005 com a spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona i que actualment és una cooperativa sense afany de lucre i d’iniciativa social.

És guanyador del Premi Dins 2010 atorgat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya pel projecte: “La inserció laboral de les persones amb un trastorn mental greu a Catalunya. Diagnosi participativa sobre la situació actual i impacte.”

 

Projects 1

Quin és la situació actual de la Formació de persones adultes a Catalunya? Quines necessitats i reptes hi ha? Quines actuacions de millora calen?