Cervelló, Teresa

Teresa Cervelló és advocada i patrona de la Fundació Jaume Bofill.