Chavarria, Xavier

Xavier Chavarria, Inspector en cap a Barcelona Ciutat i president de l'European Forum on Educational Administration. És una persona amb un ampli coneixement del funcionament de la inspecció i de la seva relació amb els centres educatius, expert en avaluació educativa, ha participat i participa en diversos projectes europeus vinculats a l’avaluació de competències.