Chavarria, Xavier

Xavier Chavarria, Inspector en cap a Barcelona Ciutat i president de l'European Forum on Educational Administration. És una persona amb un ampli coneixement del funcionament de la inspecció i de la seva relació amb els centres educatius, expert en avaluació educativa, ha participat i participa en diversos projectes europeus vinculats a l’avaluació de competències.

Actos 6

Com fer possibles uns altres horaris escolars?
23/10/2019
09:00h - 14:00h

Sala Teatre del CCCB

Estratègies i modalitats d’inspecció per a l’èxit educatiu
29/01/2019
18:00h - 20:00h
Dra. Mmantsetsa Marope, directora de l’International Bureau of Education (UNESCO)
13/03/2018
09:15h - 14:00h