Choi, Álvaro

Álvaro B. Choi de Mendizábal, Professor al Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i investigador a l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB). Les seves principals línies de recerca i on té ja acumulades un bon grapat de publicacions d’impacte són l’economia de l’educació i l’avaluació de polítiques públiques. 

Projectes 1

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) és una prova impulsada per l’OCDE i els seus països membres per avaluar les competències de la població adulta en tres grans àrees de competències: lectora, matemàtica i solució de problemes en entorns tecnològics.

Actes 2

Estratègies i modalitats d’inspecció per a l’èxit educatiu
29/01/2019
18:00h - 20:00h
Quines mesures poden ajudar a aconseguir un lideratge més efectiu en els centres educatius?
22/11/2017
18:00h - 19:30h