Clàudia Casanovas

"Aposto per un model que reconegui la diversitat"

Estudiant de quart any del grau de Filosofia, Política i Economia a la Universitat Pompeu Fabra. Es considera una persona crítica, compromesa i activa davant les injusticies socials. És per aquest motiu que considera fonamental treballar per una transformació del sistema educatiu tradicional que perpetua la desigualtat d'oportunitats entre els infants. Aposta per un model que reconegui la diversitat i lluiti pel dret a l'aprenantatge i la formació de totes les persones. 

Projects 1

Volem que l'escola que forma els ciutadans de demà sigui la institució més capdavantera de la societat. Creus que l’escola prepara per les competències que demana la societat? Vols saber quines competències seran les rellevants en el sXXI? Vols saber quins models d’aprenentatge són més efectius segons l’evidència científica?