Climent, Teresa

Teresa Climent Castelló va ser membre de l'equip tècnic de la Fundació Jaume Bofill.

Projectes 1

Aquest cicle de debats es va realitzar en paral∙lel a l’emissió de la sèrie “Mestres” de TV3, i continua les reflexions del document "El compromís ètic del professorat", fruit d'un procés participatiu impulsat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica.