Colombo, Clelia

Clelia Colombo Vilarrasa, investigadora del Joint Research Centre de la Comissió Europea i membre de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la UAB.