Córdoba, Joan Francesc

Joan Francesc Córdoba és llicenciat en psicologia social i de les organitzacions per la UAB. És membre del Gabinet Tècnic de la Secretaria d'Universitats i Recerca i forma part del Consell Executiu del Pla de Doctorats Industrials.

Projects 1

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.