Corominas, Joaquim

Joaquim Corominas (Barcelona, 1940) és doctor enginyer industrial, especialitat elèctrica i MSEE per la Universitat de Berkeley a California. Ha compaginat el treball a la indústria amb l'ensenyament a la Universitat des del 1964 fins al 1978, havent treballat en empreses d'automàtica, informàtica i electrònica a Catalunya, California i Massachussets. Professor de la UPC, on ha ensenyat control automàtic, informàtica, energia i tecnologia. Professor al Departament de Geografia de la UAB i un deis socis fundadors d'ECOTÈCNIA S. Coop. Catalana per a l'Autonomia Tecnològica.