Cullell, Pep

Mestre de primària, ha treballat al SE del Gironès (CRP) desenvolupant tasques d'assessor en noves tecnologies i de coordinació del servei educatiu. Actualment formador del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.  

 

Projectes 1

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.