Delicado, Pedro

Professor d'estadística a la Universitat Pompeu Fabra.