Díaz, Amelia

Amelia Díaz Álvarez és professora titular d'Economia Aplicada i membre del grup de recerca Hidrologia Sanitària, Econòmica i de la Cooperació (HIDROSEC) de la Universitat de Barcelona.

Projects 2

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.