Dupriez, Vincent

Professor a la Université Catholique de Louvain (Bèlgica) i membre del Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Education et la Formation (GISEF). El seus temes de recerca principals són l'anàlisi de les polítiques educatives i els seus efectes, i l'anàlisi de les organitzacions educatives amb una atenció particular a les nocions d'igualtat i equitat, i als fonaments normatius d'aquestes nocions. Autor de nombrosos articles i publicacions col·lectives. Entre ells, l'article “How do school systems manage pupils' heterogeneity?” elaborat amb Xavier Dumay i Anne Vause, i publicat l'any 2008 a la Comparative Education Review. Entre els seus llibres destaquem L'efficacité dans l'enseignement. Promesses et zones d’ombre, elaborat amb Xavier Dumay el 2009 i publicat recentment per l'editorial De Boeck Université.

Projects 1

Aquesta recerca parteix del debat i les reflexions que es van formular al Seminari sobre el Model i la Pràctica de l'Escola Comprensiva a Catalunya, en el que van participar una trentena experts de la comunitat educativa coneixedors del sistema educatiu català i de les aportacions d’altres experts de l’àmbit internacional.