Caballé, Elena

“Intento no rendir-me mai”

Estudis de Ciències Empresarials a la Universitat de Barcelona i Tècnica de Grau Superior en Administració i Comerç. Amb àmplia experiència en el disseny, coordinació i organització de  projectes i programes formatius i divulgatius. Ha estat durant 18 anys gerent de l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral i ha format part dels equips promotors de la Fundació Carta de la Pau i Dontknow. 

En l’actualitat és cofundadora i directora tècnica de l’Institut Diversitas, cooperativa d'iniciativa social, promovent i participant en projectes de formació, assessorament, sensibilització i recerca aplicada com ara «Stop Rumors» i la «Xarxa de Joves per a la convivència intercultural a l’Alt Maresme» i el projecte "Vincles per la diversitat". Ha estat vinculada al mon educatiu des de sempre, per diferents vies i confia plenament en la capacitat de tothom per aprendre, només cal trobar el què i el com.

Projects 2

Trobada internacional per definir el full de ruta de l’educació superior en base als objectius de l’agenda d’Educació 2030. La comunitat internacional reunida a Barcelona definirà les recomanacions per a totes les universitats del món, en matèria de responsabilitat social universitària.

«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill i orientat a contribuir al debat sobre els objectius per a l’educació mundial post 2015, que es presentarà enguany a la UNESCO i a la comunitat internacional.