Escapa, Sandra

Sociòloga i professora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona i de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés-Universitat Ramón Llull. Les seves principals àrees d'investigació són infància, família, educació i exclusió social.

Projectes 5

El Llibre Blanc respon a l'objectiu final de "Famílies amb Veu". En base a tot el coneixement generat, el llibre Blanc marca una agenda de temes de futur que haurien de permetre enfortir el sector.

El projecte “Famílies amb veu” respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra-representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria.